Follow me on Facebook!

taurus moonOctober 2018 Taurus Full MoonTaurus Super Full MoonSuper Taurus Full MoonFull Taurus MoonNovember Full Moon in Taurus